Недавне активности на сајту

03.03.2017. 04:04 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ БР.1/2017
22.02.2017. 06:06 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Odluka o dodeli ugovora JNMV BR 1-2017.pdf - ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017
22.02.2017. 06:06 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017
09.02.2017. 01:25 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је избрисао/ла прилог позив нафта-2017.doc из 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
09.02.2017. 01:24 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта-2017.doc - 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
09.02.2017. 01:21 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" измењено 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
07.02.2017. 00:58 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта-2017.doc - 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
07.02.2017. 00:58 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
07.02.2017. 00:58 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Конкурсна документација -нафта 2017.doc - 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
05.01.2016. 08:52 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта.docx - Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016
05.01.2016. 08:52 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Конкурсна документација -нафта 2016.docx - Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016
05.01.2016. 08:52 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016
03.07.2015. 02:26 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Предмер-2-2.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:24 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла prozori PREDMER-3.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је избрисао/ла прилог prozori PREDMER-3.doc из Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла УПУТСТВО- пвц столарија - 1 -.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Позив-2.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла prozori PREDMER-3.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
14.01.2015. 04:18 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла ОBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA.doc - Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015 и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.01.2015. 04:17 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE.doc - Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015 и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.01.2015. 04:17 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015 и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
09.01.2015. 03:04 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1.1.1/2015-НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА ЛОЖ УЉЕ-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
09.01.2015. 03:03 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA.doc - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1.1.1/2015-НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА ЛОЖ УЉЕ-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
09.01.2015. 03:03 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1.1.1/2015-НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА ЛОЖ УЉЕ-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ