Недавне активности на сајту

11.01.2019. 06:18 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Image (32).jpg - 2018-01-11: ОБАВЕШTЕЊЕ О одлуци комисије за доделу уговора за јавну набавку број 1.1.//2019 – набавка лож уља
11.01.2019. 06:18 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла 2018-01-11: ОБАВЕШTЕЊЕ О одлуци комисије за доделу уговора за јавну набавку број 1.1.//2019 – набавка лож уља
03.01.2019. 01:21 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Конкурсна документација -нафта 2019.doc - 2019-01-03: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
03.01.2019. 01:21 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла 2019-01-03: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
31.01.2018. 04:46 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта-2018-1.doc - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
31.01.2018. 04:46 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Конкурсна документација -нафта 2018.docx - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
31.01.2018. 04:46 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
03.03.2017. 04:06 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" измењено OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ БР.1/2017
03.03.2017. 04:05 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла OBAVESTENJE o zakljucenom ugovoru jnmv 1-2017HRS.pdf - OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ БР.1/2017
03.03.2017. 04:04 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ БР.1/2017
22.02.2017. 06:06 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Odluka o dodeli ugovora JNMV BR 1-2017.pdf - ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017
22.02.2017. 06:06 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1/2017
09.02.2017. 01:25 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је избрисао/ла прилог позив нафта-2017.doc из 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
09.02.2017. 01:24 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта-2017.doc - 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
09.02.2017. 01:21 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" измењено 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
07.02.2017. 00:58 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта-2017.doc - 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
07.02.2017. 00:58 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
07.02.2017. 00:58 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Конкурсна документација -нафта 2017.doc - 2017-02-07: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНТА-ЛОЖ УЉА-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ
05.01.2016. 08:52 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла позив нафта.docx - Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016
05.01.2016. 08:52 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Конкурсна документација -нафта 2016.docx - Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016
05.01.2016. 08:52 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је направио/ла Јавна набавка Гасног уља екстра лако ЕЛ 1.1.1/2016
03.07.2015. 02:26 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла Предмер-2-2.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:24 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла prozori PREDMER-3.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је избрисао/ла прилог prozori PREDMER-3.doc из Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће
03.07.2015. 02:23 Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" је приложио/ла УПУТСТВО- пвц столарија - 1 -.doc - Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће

старије | новије