Јавна набавка мале вредности - набавка и уградња ПВЦ столарије као и демонтирање постојеће

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 03.07.2015. 02:23   [ ажурирано 03.07.2015. 02:26 ]
У прилогу се налази: - јавни позив за јавну набавку - набавка и уградња ПВЦ столарије, као и демонтирање постојеће
                                 - Конкурсна документација
                                 - Предмер и предрачун прозора
ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
03.07.2015. 02:24
ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
03.07.2015. 02:23
ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
03.07.2015. 02:26
ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
03.07.2015. 02:23
Comments