Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015 и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

поставио/ла Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић" 14.01.2015. 04:17   [ ажурирано 14.01.2015. 04:19 ]
У прилогу се налази
1. Измена Конкурсне документације за ЈНМВ бр.1.1.1/2015
2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда а ЈНМВ бр.1.1.1/2015
ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
14.01.2015. 04:17
ĉ
Секретар ОШ "Херој Радмила Шишковић",
14.01.2015. 04:18
Comments