2013-04-24: Захтев за понудом

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 30.04.2013. 00:37

ОСНОВНА ШКОЛА «ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ»

Змај Јовина 27, 11420 Смед. Паланка, Република Србија

Мат. број: 07198396 , ПИБ: 101401697, Шиф. делатности: 80101
Тел: +381(0)26/322-060, Е-маил:
oshrsinfo@oshrs.edu.rs,  Веб: www.oshrs.edu.rs

Датум: 24.4.2013.год.

Број:  209/2013

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Захтев за понудом

 

Поштовани,

 

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ планира да конкурише за средства Амбасаде Јапана у Србији сагласно условима на сајту амбасаде на веб адреси http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/donacije.html. Да би смо конкурисали за средства Амбасаде Јапана у Србији потребне су нам три понуде различитих понуђача.

Сагласно приложеном предмеру и предрачуну за радове на фискултурној сали, потребно је да нам доставите понуду изражену у еврима, без ПДВ што треба да буде истакнуто у понуди, са роком важности 12 месеци уз навођење свих идентификационих података понуђача.

Одлуку о избору понуђача доноси донатор на основу предлога пројекта којим конкуришемо и чији ће саставни део бити добијене понуде.

Рок за достављање понуде је 9. мај 2013. на адресу

Основна школа „Херој Радмила Шишковић“

Змај Јовина 27

11420 Смедеревска Паланка

Адреса електронске поште је oshrsinfo@oshrs.edu.rs.

Телефон за контакте је 026/322-060.

 

Срдачан поздрав

 

 

Директор ОШ „Херој Радмила Шишковић“

 

Ненад Марковић

 

Прилози:

Предмер и предрачун за радове на фискултурној сали.

Прилози

Основна школа Херој Радмила Шишковићĉ
ОШ ХРШ Администратор,
30.04.2013. 00:37
Ĉ
ОШ ХРШ Администратор,
30.04.2013. 00:37
Comments